• Концерт в „Кино Кабана“
   
  Image CaptionImage Caption
 • Flashmob – Sofia Gospel Choir
   
 • Флашмоб – София Госпъл Хор
   
 • Geri Balevska
  Geri Balevska is the founder and director of Sofia Gospel Choir. She has graduated the Music School in the city of Ruse and then the National Music Academy “Pancho Vladigerov” in Sofia. She combines the music with her faith in God, which burns within her heart. Her long years of experience as a director of other choirs and formations have helped her in this new initiative in Bulgaria. Supported by her family, and close friends and exchanging experience with other gospel choirs from Western Europe and USA, Geri is fully convinced that Sofia Gospel Choir has its place on the music stage.
  gery-2gery-2
 • Гери Балевска
  Гери Балевска е основател и диригент на Sofia Gospel Choir. Завършила Русенското музикално училище и ДМА “Панчо Владигеров” в София, тя съчетава музиката и вярата в Бога, които горят в сърцето й. Дългогодишният й опит като ръководител на други хорове и формации й помагат в това ново за България начинание. Подкрепяна от семейството си и близки приятели, обменяйки опит с други Gospel хорове от Западна Европа и САЩ, Гери е уверена, че Sofia Gospel Choir има своето място на музикалната сцена
  gery-2gery-2
 • Geri Balevska
  Geri Balevska is the founder and director of Sofia Gospel Choir. She has graduated the Music School in the city of Ruse and then the National Music Academy “Pancho Vladigerov” in Sofia. She combines the music with her faith in God, which burns within her heart. Her long years of experience as a director of other choirs and formations have helped her in this new initiative in Bulgaria. Supported by her family, and close friends and exchanging experience with other gospel choirs from Western Europe and USA, Geri is fully convinced that Sofia Gospel Choir has its place on the music stage.
  gery-1gery-1
 • Гери Балевска
  Гери Балевска е основател и диригент на Sofia Gospel Choir. Завършила Русенското музикално училище и ДМА “Панчо Владигеров” в София, тя съчетава музиката и вярата в Бога, които горят в сърцето й. Дългогодишният й опит като ръководител на други хорове и формации й помагат в това ново за България начинание. Подкрепяна от семейството си и близки приятели, обменяйки опит с други Gospel хорове от Западна Европа и САЩ, Гери е уверена, че Sofia Gospel Choir има своето място на музикалната сцена
  gery-1gery-1
 • About Sofia Gospel Choir
  Sing gospel, bring hope!
  aboutchoiraboutchoir
 • За София Госпъл Хор
  Sing gospel, bring hope!
  aboutchoiraboutchoir
 • Кои сме ние
   
  team-2-blurteam-2-blur
 • img1
  Title  
  team-1team-1
 • Sofia Gospel Choir
  Sing gospel, bring hope!
  Image CaptionImage Caption
 • Великденски концерт
  This is the Video description.
 • София Госпъл Хор
  Sing gospel, bring hope!
  Image CaptionImage Caption

Гери Балевска е основател и диригент на Sofia Gospel Choir.

Завършила Русенското музикално училище и ДМА “Панчо Владигеров” в София, тя съчетава музиката и вярата в Бога, които горят в сърцето й. Дългогодишният й опит като ръководител на други хорове и формации й помагат в това ново за България начинание. Подкрепяна от семейството си и близки приятели, обменяйки опит с други Gospel хорове от Западна Европа и САЩ, Гери е уверена, че Sofia Gospel Choir има своето място на музикалната сцена

Geri Balevska is the founder and director of Sofia Gospel Choir.

She has graduated the Music School in the city of Ruse and then the National Music Academy “Pancho Vladigerov” in Sofia. She combines the music with her faith in God, which burns within her heart. Her long years of experience as a director of other choirs and formations have helped her in this new initiative in Bulgaria. Supported by her family, and close friends and exchanging experience with other gospel choirs from Western Europe and USA, Geri is fully convinced that Sofia Gospel Choir has its place on the music stage.