София Госпъл Хор
В какво вярваме?

Вярваме в християнските ценности – любов, доверие, честност, доброжелателство, вяра в добрата промяна, надежда, взаимопомощ, взаимно приемане, независимо от разликите във възраст, социално положение, етнос, произход и религиозни убеждения. Всеки е добре дошъл при нас, ако уважава посланието на госпъл музиката, а именно вяра в Бога, любов към хората и зачитане на християнските ценности.

Кой може да участва в хора?

Всеки, който харесва госпъл музиката, обича да пее и е позитивен човек. Членове могат да бъдат хора над 16-годишна възраст.

Какъв тип госпъл изпълняваме?

Традиционни госпъл песни, като стари спиричуъли, акапела песни, съвременни хорови и солови, както и български авторски християнски песни.

Какви са целите ни?

Основната ни цел е да популяризираме госпъл музиката и нейните ценности в България, да създаваме нови приятелства и връзки между хората, въз основа на взаимно уважение, доверие и приемане.

Визията ни за бъдещето?

Да създадем общност от хора, които не само изпълняват госпъл, но също така имат позитивно отношение към живота и човешките взаимоотношения. Вярваме, че дори и малка група хора, които имат различно мислене, могат да спомогнат за добрата  промяна в обществото.

Бъдещи проекти

Участия в концерти, фестивали, музикални форуми, изпълнения и записи на съвременна българска авторска музика, както и съвместни проекти с други наши хорови и оркестрови формации.

Имаме установени връзки с други госпъл хорове от Западна Европа и Америка, планираме съвместни проекти, участия в уъркшопове и фестивали за госпъл музика у нас и в чужбина.

София Госпъл Хор е създаден през 2012г. в София от Гери Балевска.